Portfolio > Tzetzegov Erasures 2009

Installation view
Installation view
Lambda prints